Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Krzeszowski, Tomasz P.  [Clear All Filters]
1988
Lakoff, G., 1988. Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Przeł. i wstępem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski
Subscribe to Syndicate