Skip to content Skip to navigation

Съставните топоними в българския език

TitleСъставните топоними в българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsКукова, Х
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination518-526
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyКукова2005
Subscribe to Syndicate