Skip to content Skip to navigation

Степен на натуралност на местоименната система в съвременния български език

TitleСтепен на натуралност на местоименната система в съвременния български език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsГаравалова, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination527-542
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyГаравалова2005
Subscribe to Syndicate