Skip to content Skip to navigation

Теорията на игрите и семантиката на естествения език

TitleТеорията на игрите и семантиката на естествения език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЯнков, Л
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination393-399
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЯнков2005
Subscribe to Syndicate