Skip to content Skip to navigation

За дрехите на една идеология

TitleЗа дрехите на една идеология
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsКостова, Г
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination329-337
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyКостова2005
Subscribe to Syndicate