Skip to content Skip to navigation

Залогова характеристика на безличните предикати в СБЕ

TitleЗалогова характеристика на безличните предикати в СБЕ
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАтанасов, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination585-594
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАтанасов2005
Subscribe to Syndicate