Skip to content Skip to navigation

Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко

TitleТази странна институция, която не позволява да се каже всичко
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsХристова, Н
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination291-300
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyХристова2006
Subscribe to Syndicate