Skip to content Skip to navigation

Нови аспекти в тълкуването на връзката между есе и интуиция

TitleНови аспекти в тълкуването на връзката между есе и интуиция
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАлександрова, Р
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination473-484
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАлександрова2005
Subscribe to Syndicate