Skip to content Skip to navigation

Измеренията на прекрасното в цикъла „Стихове за Прекрасната дама“ на Александър Блок

TitleИзмеренията на прекрасното в цикъла „Стихове за Прекрасната дама“ на Александър Блок
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsБальова, П
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination243-249
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyБальова2005
Subscribe to Syndicate