Skip to content Skip to navigation

Принос към историята на социализма в България

TitleПринос към историята на социализма в България
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1985
AuthorsБлагоев, Д
EditorВелева, М
Book TitleИзбрани исторически съчинения
Volume1
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Първо издание на текста – 1906 г.

Citation KeyБлагоев1985
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate