Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Благоев, Димитър  [Clear All Filters]
1985
Благоев, Д., 1985. Принос към историята на социализма в България. In М. Велева, ed. Избрани исторически съчинения. София: Наука и изкуство.
Първо издание на текста – 1906 г.
1974
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев като поет и журналист. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев пред съда на „естетичните. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател, pp. 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Subscribe to Syndicate