Skip to content Skip to navigation

Небето в българската книжнина през XIX век (Различните светове на атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство)

TitleНебето в българската книжнина през XIX век (Различните светове на атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsВидински, В
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination54-62
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyВидински2005
Subscribe to Syndicate