Skip to content Skip to navigation

Богоѣвление ти поѭще Христе славим (Старобългарски Канон за Богоявление)

TitleБогоѣвление ти поѭще Христе славим (Старобългарски Канон за Богоявление)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsПопов, Г
JournalСтаробългарска литература
Volume33-34
Pagination13–63
Notes

Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина

Citation KeyПопов2005
Subscribe to Syndicate