Skip to content Skip to navigation
Резюме:
Константинов К. В Румъния. In Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура; 1945. pp. 57–69.
Резюме: