Skip to content Skip to navigation
Резюме:
Константинов К. В Румъния. В Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура; 1945. с-ци 57–69.
Резюме: