Skip to content Skip to navigation
Мутафов Ч. Технически разкази. Библиотека „Завети“. София: Завети; 1940.
Резюме:
Снегаров И. „Заветът“ на св. Иван Рилски. Известия на Българското историческо дружество. 1940;16–17:462–475.
Резюме:
Памукчиев Н. Вечният Ботев. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“. 1940;:8.
Резюме:
Консулов С. Родолюбиво студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“. 1940;:3.
Резюме:
Владикин Л. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“. 1940;:3.
Резюме:
Филипов Ф. Общостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“. 1940;:8.
Резюме:
Кисовска В. От какво страдаме?. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“. 1940;:7.
Резюме: