Skip to content Skip to navigation

Общостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон

TitleОбщостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication1940
AuthorsФилипов, Ф
NewspaperБотйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“
Pagination8
Issue Date02.06.1940
Publication Languagebul
Citation KeyФилипов1940
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate