Skip to content Skip to navigation
Hajdu H. Das Mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Budapest: Deutsches Institut der königl. Ung. Peter Pazmany Universität; 1936.
Резюме:
Nandriş G, Millet G. Documente slavo-române din Mănăstirile Muntelui Athos. Bucureşti: s.n.; 1936.
Pe prima  filă  conţine titlul:  Documente române ştiîn limba slavă  din mănăstirile Muntelui Athos 1372-1658, publicate de Grigorie Nandriş după fotografiile şi notele lui G. Millet
Резюме:
Резюме: