Skip to content Skip to navigation

Documente slavo-române din Mănăstirile Muntelui Athos

TitleDocumente slavo-române din Mănăstirile Muntelui Athos
Publication TypeBook
Year of Publication1936
AuthorsNandriş, G, Millet, G
Publishers.n.
Place PublishedBucureşti
Publication Languagerom
Notes

Pe prima  filă  conţine titlul:  Documente române ştiîn limba slavă  din mănăstirile Muntelui Athos 1372-1658, publicate de Grigorie Nandriş după fotografiile şi notele lui G. Millet

Citation KeyNandris1936
Subscribe to Syndicate