Skip to content Skip to navigation
Цонев Б. История на българский език. София: Държавна печатница; 1919. IV, 529 p.
Резюме:
Теодоров-Балан А. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество. 1919;(6):174–176.
Резюме: