Skip to content Skip to navigation

Евелина Миланова

Факултет по славянски филологии, Катедра по методика

Евелина Миланова е  докторант в Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“