Skip to content Skip to navigation

Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч

TitleЕкспресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsЦветкова, М
JournalПроблеми на българската разговорна реч
Volume2
Pagination41-47
Publication Languagebul
Citation KeyЦветкова1994
Subscribe to Syndicate