Skip to content Skip to navigation

Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане

TitleХиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsЦветкова, М
JournalПроблеми на българската разговорна реч
Volume4
Pagination158-164
Publication Languagebul
Citation KeyЦветкова1998
Subscribe to Syndicate