Skip to content Skip to navigation

Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите

TitleПаралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1994
AuthorsСтефанова, М
Book TitleПроблеми на българската разговорна реч
Volume2
Pagination142 – 152
PublisherУниверситетско издателство „Свв. Кирил и Методий“
Place PublishedВелико Търново
Publication Languageeng
Citation KeyСтефанова1994b
Subscribe to Syndicate