Skip to content Skip to navigation

Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език

TitleАдаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsПетрова, К, Алексова, К
EditorБиолчев, Б
Book TitleЕзикът и литературата в епохата на глобализацията
Pagination277 – 293
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyПетрова2003
Subscribe to Syndicate