Skip to content Skip to navigation

Иронията като начин за възприемане на света : Върху материал от българската и словашката фразеология

TitleИронията като начин за възприемане на света : Върху материал от българската и словашката фразеология
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsКонстантинова, ДБ
PublisherУниверситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
Place PublishedВелико Търново
Publication Languageeng
Citation KeyКонстантинова2011
Subscribe to Syndicate