Skip to content Skip to navigation

Уводни думи

Уважаеми читатели,

Пред Вас е първият двоен брой на сп. „Littera et Lingua”, посветен на младите учени, в който преобладават текстове на студенти. Това е и първият брой, в който ще имате възможността да прочетете статии не само на наши, но и на чужди млади изследователи, сред които са разработките на словенския публицист, критик и теоретик Гашпер Троха върху политическия театър, на студентките от СПГУ Елизавета Катина и Татяна Власова върху историята на руския език, както и тази на полската студентка Марта Гаенцка върху англицизмите в българския език. С последната статия започваме една нова рубрика в списанието, в която ще поставим акцент върху изследванията на чуждестранните студенти и докторанти българисти.

В „История на езика”, „История на текста” и „Култура и съвременност“ са събрани докладите, които бяха представени на Климентовите четения през 2013 год. Много от авторите на статиите в тези три рубрики, както и на авторите на статии в рубриката „Нова българска литература” можем да поздравим с първата им публикация. Особено ентусиазирани при подготовката на броя бяха студентите магистри от „Творческо писане”, които се включиха със свои статии, рецензии и интервюта. Те избраха да напишат отзиви за книги на свои колеги, някои от които са бивши възпитаници на същата магистърска програма. В броя ще срещнете още рубриките „Хроники” и „Есета”, с които се допълва тематичната и жанрова пъстрота на настоящия брой.

Приятни часове със сп. “Littera et Lingua”!

Водещи броя: Надежда Стоянова, Радостина Велева, Андрей Бояджиев

Година: 
2013
Книжка: 
3-4
Рубрика в списание Littera et Lingua: