Skip to content Skip to navigation

Autumn 2004

Editorial

Why: don't paper the world word

Articles

Reviews

  • Ростислав Станков. Кyльтyра Древней Рyси в трyдах проф. Ф.Томсона.
  • Красимира Петрова. Андреана Евтимова. Невербалната комуникация ...

Translations

  • Внимателно въведение в SGML
  • Интернет и авторското правo

Miscelaneа

  • Татяна Ангелова. Една конференция на европейско равнище, проведена в България
  • Надежда Александрова. Докторантско-асистентският семинар към Факултета по славянски филологии
  • Гергана Дачева, Красимира Алексова. Лингвистичен семинар.
  • Маринела Вълчанова. Международна славистична конференция в Благоевград.
  • Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-05). Borovetz, Bulgaria.
Година: 
2004
Книжка: 
1
Том: 
1