Skip to content Skip to navigation

Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007.

TitlePotoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2007
AuthorsWarchala, J, Skudrzyk, A
Book TitlePotoczność a zachowania językowe Polaków
Pagination21–32
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Place PublishedLublin
Publication Languagepol
Notes

Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.

Citation KeyWarchala2007
Subscribe to Syndicate