Skip to content Skip to navigation

Преводната литература со библиска содржина во македонската книжевност

TitleПреводната литература со библиска содржина во македонската книжевност
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1991
AuthorsРибарова, З
Book TitleСредновековна македонска книжевност
Pagination79–131
PublisherМакедонска книга
Place PublishedСкопje
Citation KeyРибарова1991
Subscribe to Syndicate