Skip to content Skip to navigation

Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор)

TitleНационално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsПоппетров, Н
EditorПоппетров, Н
Book TitleСоциално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации
Pagination15
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПоппетров2009а
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate