Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Поппетров, Николай  [Clear All Filters]
2009
Поппетров, Н., 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). In Н. Поппетров, ed. Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, p. 15.
Поппетров, Н., 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). In Н. Поппетров, ed. Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, p. 15.
Subscribe to Syndicate