Skip to content Skip to navigation

Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации

TitleСоциално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации
Publication TypeBook
Year of Publication2009
Series EditorПоппетров, Н
Number of Pages900
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПоппетров2009
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate