Skip to content Skip to navigation

Монограми на българските царе (XIII–XIV в.)

TitleМонограми на българските царе (XIII–XIV в.)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1970
AuthorsПопов, А
EditorГюзелев, В
Book TitleБългарско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ив. Дуйчев
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПопов1980e
Subscribe to Syndicate