Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Попов, Атанас  [Clear All Filters]
1970
Попов, А., 1970. Монограми на българските царе (XIII–XIV в.). In В. Гюзелев, ed. Българско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ив. Дуйчев. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Syndicate