Skip to content Skip to navigation

Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009

TitleУчилище за утрешния ден. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsПетрова, С
PublisherЦКОКУО
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПетрова2010
Subscribe to Syndicate