Skip to content Skip to navigation

Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес

TitleБалканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsПетрова, А
Book TitleБалканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Pagination370-378
PublisherУниверситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyПетрова2008
Subscribe to Syndicate