Skip to content Skip to navigation

Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас)

TitleПроблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас)
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsПетров, А
PublisherБулвест 2000
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПетров2012
Subscribe to Syndicate