Skip to content Skip to navigation

Енциклопедичната традиция в българското книгоиздаване

TitleЕнциклопедичната традиция в българското книгоиздаване
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsПарижков, П
Book TitleБиблиотечно сътрудничество - настояще и бъдеще Доклади от XIІІ годишна конференция на СБИР
PublisherББИА
Place PublishedСофия
URLhttp://www.lib.bg/dokladi2003/p_parijkov.htm
Citation KeyПарижков2003
Subscribe to Syndicate