Skip to content Skip to navigation

Социологически поглед

TitleСоциологически поглед
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2007
AuthorsНедкова, К, Папазова, К, Аргирова-Герасимова, М
Book TitleСписание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г.
Pagination199-246
Publication Languagebul
Notes

В:

Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Citation KeyНедкова2007
Subscribe to Syndicate