Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Аргирова-Герасимова, Мария  [Clear All Filters]
2007
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М., 2007. Социологически поглед. In Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. pp. 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate