Skip to content Skip to navigation

Маркери на съвременен български литературоведкски дискурс

TitleМаркери на съвременен български литературоведкски дискурс
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМладенова, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination170-179
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМладенова2005
Subscribe to Syndicate