Skip to content Skip to navigation

Метаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия)

TitleМетаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМавродиева, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination428-434
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyМавродиева2005
Subscribe to Syndicate