Skip to content Skip to navigation

Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч

TitleМногократността на изразните средства като особеност на разговорната реч
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsЛикоманова, И
JournalПроблеми на българската разговорна реч
Pagination116–121
Citation KeyЛикоманова1995а
Subscribe to Syndicate