Skip to content Skip to navigation

За фразеологизацията и някои нови модели при възникването на новите фразеологизми

TitleЗа фразеологизацията и някои нови модели при възникването на новите фразеологизми
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsКирякова-Динева, Т
JournalЕзиков свят
Volume6
Pagination52–56
Citation KeyКирякова-Динева2008
Subscribe to Syndicate