Skip to content Skip to navigation

Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите)

TitleСпорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsКамбуров, Д
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination39-53
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyКамбуров2005
Subscribe to Syndicate