Skip to content Skip to navigation

Влиза показателното местоимение в състава на именната фраза в българския език?

TitleВлиза показателното местоимение в състава на именната фраза в българския език?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЛъскова, В
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination543-550
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyЛъскова2005
Subscribe to Syndicate