Skip to content Skip to navigation

Възрожденски пътеписи

TitleВъзрожденски пътеписи
Publication TypeBook
Year of Publication1969
AuthorsГюрова, С
Series TitleБиблиотека Възрожденска книжнина
Number of Pages568
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsвъзрожденска литература; пътеписи
Notes

Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев

Citation KeyГюрова1969
Subscribe to Syndicate