Skip to content Skip to navigation

Възможности на проповядващото слово в текстовете на Артур Кьослер

TitleВъзможности на проповядващото слово в текстовете на Артур Кьослер
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsГергова, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination349-361
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyГергова2005
Subscribe to Syndicate