Skip to content Skip to navigation

За характера на фразеологичните неологизми в българския език

TitleЗа характера на фразеологичните неологизми в българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsГеоргиева, С
EditorКалдиева-Захариева, С, Крумова-Цветкова, Л, Благоева, Д, Колковска, С
Book TitleЕзиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова
Pagination155–162
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyГеоргиева2011
Subscribe to Syndicate